Στο πλαίσιο των δράσεων κατά της ενδοσχολικής βίας στο σχολείο μας, αξιοποιήθηκε ψηφιακό υλικό, το οποίο αποτέλεσε την αφόρμηση για εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των μαθητών σχετικά με το θέμα του bullying στον σχολικό χώρο.

Δράσεις κατά της ενδοσχολικής βίας