Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

σχολικό έτος 2021-2022

Το σχολείο αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό, ο οποίος για να λειτουργήσει αποδοτικά χρειάζεται όσο το δυνατόν αρμονικότερη συνεργασία μαθητών, γονέων και καθηγητών.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι ανάγκη να τηρείται ο παρακάτω κανονισμός, ο οποίος συντάχθηκε από το Σύλλογο Καθηγητών, λαμβάνοντας υπόψη τον προορισμό του Σχολείου και το ρόλο του μέσα στη κοινωνία.

 • Όταν χτυπήσει το κουδούνι, οι μαθητές παρατάσσονται και τηρούν την πρέπουσα στάση κατά την ώρα της προσευχής.
 • Οι μαθητές δεν εισέρχονται στις αίθουσες πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μετά την είσοδο των καθηγητών. Σε περίπτωση αργοπορίας την πρώτη ώρα υποχρεούνται να περάσουν πρώτα από το γραφείο του δ/ντή.
 • Η συμπεριφορά και η στάση τους κατά την ώρα της διδασκαλίας πρέπει να είναι υποδειγματική και εποικοδομητική, προαπαιτούμενο ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης.
 • Κατά την ώρα των διαλειμμάτων εξέρχονται από τις αίθουσες και κατεβαίνουν όλοι στο προαύλιο και οι πόρτες των αιθουσών κλείνουν.
 • Με τη λήξη του διαλείμματος εισέρχονται πολιτισμένα στην αίθουσά τους και δεν παραμένουν στο διάδρομο ή στο προαύλιο προκαλώντας θόρυβο με διάφορους τρόπους.
 • Δεν εξέρχονται από το προαύλιο του Σχολείου χωρίς άδεια πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
 • Παρακολουθούν με προσοχή τις ανακοινώσεις και φροντίζουν να λύνουν τα προβλήματά τους συνεργαζόμενοι με τους καθηγητές και τον δ/ντή του Σχολείου, θέτοντας με ευγένεια τα αιτήματά τους.
 • Στις γιορτές και εκδηλώσεις του Σχολείου τηρούν τη στάση που αρμόζει, δείχνουν δηλαδή τον ανάλογο σεβασμό.
 • Δεν φέρνουν στο σχολικό χώρο αντικείμενα ή έντυπα άσχετα με τις ανάγκες του Σχολείου και δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου σε όλους τους χώρους και τις εκδηλώσεις του Σχολείου (σύμφωνα με την υπ΄αριθμό πρωτ. Φ25/103373/Δ1 22-6-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκ.). Υπενθυμίζεται ότι κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση ανάγκης, να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο που βρίσκεται στο γραφείο της Διευθύντριας.
 • Στο χώρο του Σχολείου αρμόζει απλό και όχι εξεζητημένο ντύσιμο.
 • Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το σχολικό χώρο. Να διατηρούν καθαρές τις αίθουσες και να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή σε εργαστηριακούς ή άλλους ειδικούς χώρους (εργαστήριο καλλιτεχνικών, πληροφορικής, φυσικών επιστημών, βιβλιοθήκη), προς αποφυγή πρόκλησης σωματικών βλαβών αλλά και καταστροφής του υπάρχοντος εξοπλισμού.
 • Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν τα θρανία του καθαρά και να μην αφήνουν φαγητά ή άλλα αντικείμενα από κάτω.
 • Επιτρέπεται η χρήση των οργάνων γυμναστικής μόνο υπό την επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής για την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Συμπεριφορά Μαθητών

Αποτελεί υποχρέωση των μαθητών να συμμορφώνονται έμπρακτα προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και γενικότερα προς τις αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τόσο τους καθηγητές τους όσο και τους συμμαθητές τους. Πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι μαζί αποτελούν τη σχολική κοινωνία, η οποία για να λειτουργήσει σωστά έχει ανάγκη από κάποιους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να τηρούνται με μεγάλη ακρίβεια. Η ασέβεια και η αυθάδεια στον καθηγητή τους, η κακή συμπεριφορά στους συμμαθητές τους επιφέρουν αντίστοιχες κυρώσεις.

Οι σχολικές κυρώσεις αποτελούν και αυτές μέσο διαπαιδαγώγησης των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου και στην τήρηση από τους μαθητές της απαραίτητης ευταξίας. Οι μαθητές ανάλογα με το παράπτωμα, μπορούν να υποστούν: α. παρατήρηση, β. επίπληξη, γ. ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα, δ. αποβολή μιας ή δύο ημερών από τη διδακτική δραστηριότητα έως την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα :

 • ανάρμοστη, προσβλητική, βίαιη συμπεριφορά προς άλλο παιδί ή καθηγητή/τρια
 • καταστροφή ή παραμόρφωση περιουσιακού στοιχείου του σχολείου  ή κλοπή. Κάθε μαθητής/τρια φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει και οι κηδεμόνες του οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά
 • κάπνισμα, απαγορευμένες ουσίες, κατοχή επικίνδυνου οργάνου στο σχολείο
 • εσκεμμένη πράξη  με σκοπό τη διατάραξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τάξης στο χώρο του σχολείου.

(άρθρο 31 10645/γδ4/22-1-18 υπουργικής απόφασης)

Κάθε φορά που παρατηρείται αξιέπαινη συμπεριφορά, όπως πράξεις αλληλεγγύης, εθελοντισμός , ατομική ή ομαδική πρόοδος ο Σύλλογος Διδασκόντων κατά την κρίση του απονέμει ανάλογους επαίνους και τιμητικές διακρίσεις, οι οποίες θα ανακοινώνονται ενώπιον της σχολικής κοινότητας.

 

Καθήκοντα Απουσιολόγων

 1. Επιλέγονται δύο (2) απουσιολόγοι από τους καλύτερους στην επίδοση. Ο ένας από αυτούς είναι ο υπεύθυνος και ο άλλος βοηθός και αναπληρωματικός στην περίπτωση που απουσιάζει ο πρώτος.
 2. Οι απουσιολόγοι παραλαμβάνουν τα απουσιολόγια και τα βιβλία ύλης από το Γραφείο αμέσως μετά την προσευχή και είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη, την αναγραφή των απόντων και την παράδοσή τους στο Γραφείο αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων.
 3. Αναγράφουν ευκρινώς και πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και την τάξη, το τμήμα, την ημερομηνία, την ημέρα της εβδομάδος και τον αύξοντα αριθμό του φύλλου απουσιών. Επίσης αναγράφουν το ονοματεπώνυμο των μαθητών που επελέγησαν από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, για να ασκήσουν τα καθήκοντα του επιμελητή για μία εβδομάδα.
 4. Η αναγραφή των απόντων γίνεται με στυλό. Οι απουσιολόγοι σημειώνουν σταυρό στη στήλη του μαθήματος στο οποίο απουσιάζει ο μαθητής και επιμελούνται για την υπογραφή των ημερήσιων δελτίων από τους καθηγητές που δίδαξαν.
 5. Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για κάθε διαγραφή στο απουσιολόγιο που δε συνοδεύεται από ενυπόγραφη παρατήρηση του διδάσκοντος καθηγητή ή του Διευθυντή.

 

Καθήκοντα Επιμελητών

Από την έναρξη του διδακτικού έτους και κάθε Δευτέρα ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, με βάση την αλφαβητική ονομαστική κατάσταση ένας μαθητής, ο οποίος αναλαμβάνει να ασκήσει τα καθήκοντα του επιμελητή επί μία εβδομάδα. Τα ονοματεπώνυμα των επιμελητών αναγράφονται για ενημέρωση και στο απουσιολόγιο.

 1. Οι επιμελητές:
  • επιτηρούν τις αίθουσες στα διαλείμματα.
  • ανοίγουν τις πόρτες και τα παράθυρα για τον αερισμό των αιθουσών.
  • καθαρίζουν τον πίνακα.
  • τακτοποιούν τα θρανία και τα καθίσματα που έχουν μετακινηθεί και ευπρεπίζουν στοιχειωδώς την αίθουσα.
  • απαγορεύουν την είσοδο και παραμονή στην αίθουσα συμμαθητών τους εκτός διδακτικής ώρας με εξαίρεση αυτούς που έχουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή ή το Διευθυντή του Σχολείου.
  • ευθύνονται για τη φύλαξη των ατομικών ειδών των μαθητών κατά το διάλειμμα.
 2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος ή στον εφημερεύοντα καθηγητή για κάθε πρόβλημα που ενδεχομένως θα προκύψει.
 3. Μετά από το τελευταίο μάθημα της ημέρας εξέρχονται τελευταίοι από την αίθουσα, αφού πρώτα ελέγξουν ότι τα παράθυρα, τα φώτα και η τάξη γενικότερα είναι σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιος μαθητής ξεχάσει βιβλίο, τετράδιο ή άλλο αντικείμενο, το παραλαμβάνουν και το παραδίδουν στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στο Γραφείο.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Με δεδομένο ότι η συλλογική προσπάθεια του σχολείου ιδίως σε θέματα συμπεριφοράς και γενικότερης αγωγής δε μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και συμβολή των κηδεμόνων, το σχολείο δίνει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με τον εκλεγμένο σύλλογό τους.

Οι Κηδεμόνες οφείλουν να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το Εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για θέματα που αφορούν το παιδί τους, να ενημερώνουν άμεσα για τυχόν απουσίες των παιδιών τους, λαμβάνοντας υπόψη τους τη σχετική ενημέρωση από το σχολείο. Οι Κηδεμόνες ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ανακοινώνονται συναντήσεις με τους Κηδεμόνες και τη Διεύθυνση και τους Διδάσκοντες/ουσες. Στο τέλος κάθε τετραμήνου οι Κηδεμόνες καλούνται στο σχολείο για παραλαβή των ελέγχων επίδοσης και για  ενημέρωση της επίδοσης και της προόδου των παιδιών τους.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

 • η χρήση μάσκας υποχρεωτική από όλους σε όλους τους χώρους του σχολείου. Η μη χρήση της επιτρέπεται μόνο κατά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και κατά τη διάρκεια φαγητού.
 • μη παραμονή στις αίθουσες κατά τη διάρκεια διαλλείματος
 • οι κοινές παιδαγωγικές συναντήσεις Γονέων και Συλλόγου Διδασκόντων με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν είναι εφικτό να πραγματοποιούνται .